Identificació. En compliment amb el deure d’informació establert a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular del lloc web www.enerside.com

Denominació: ENERSIDE ENERGY, S.A.

Domicili: Carrer Tuset 3, 4º 2ª (08006) Barcelona.

Telèfon: 93 674 15 36 E-mail: info@enerside.com

CIF: A17933888

Inscripció Registral: inscrita al Registro Mercantil de Barcelona Tomo 42.239, Folio 29, Hoja B-405.218.

Propietat Intel·lectual i Industrial. Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquesta Web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a ENERSIDE i estan protegides per les Lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Resta expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc Web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit d’ENERSIDE.
L’accés al lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets per part d’ENERSIDE excepte que s’estableixi expressament el contrari.

Condicions d’Ús. L’accés a aquest lloc Web implica l’acceptació sense reserves d’aquestes condicions d’ús que en regulen l’accés i la utilització amb la finalitat de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes.
Resta expressament prohibida la utilització dels continguts d’aquest lloc Web per a finalitats comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.
ENERSIDE no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pugui derivar-se d’aquesta utilització o ús de la informació.
Tant l’accés a aquesta Web como l’ús que es pugui fer de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui la realitza.
L’usuari s’obliga a no fer servir la informació publicada a aquesta Web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que pugui ésser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.
ENERSIDE no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errades a l’accés a aquest lloc Web, encara que farà tots els esforços possibles per tal d’evitar-los.

Política de Protecció de Dades. En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU i DEL CONSELL de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, us informem que les dades personals proporcionades per vostè seran tractades amb la finalitat de facilitar la informació sol·licitada sobre la nostra empresa, els nostres productes i serveis, així com la de donar resposta i gestionar els vostres comentaris i suggeriments.
Mitjançant l’emplenament de formularis de contacte de la Web o l’enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d’informació enviada a ENERSIDE, l’interessat presta el seu consentiment exprés per rebre informació sobre els nostres serveis i activitats.
En cap cas ENERSIDE farà servir les dades personals dels interessats per a finalitats diferents de les anomenades anteriorment, ni les comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l’afectat i es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a salvaguardar la informació d’acord amb els requeriments que estableix l’anomenat Reglament.
Les vostres dades personals es conservaran en els nostres registres durant un període de dos anys. No obstant això, en qualsevol moment vostè podrà sol·licitar l’accés a les dades personals i la seva rectificació o supressió, així com limitar-ne el tractament o directament oposar-s’hi o exercir el dret a la portabilitat de les mateixes.
També us informem del dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en cas que considereu que el tractament de les vostres dades no respecta els vostres drets.
Identitat del responsable (contacte): ENERSIDE ENERGY, S.A., Carrer Tuset 3, 4º 2ª (08006) Barcelona.

Cookies. Les “cookies” que pot utilitzar aquest lloc Web son petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen a l’ordinador amb l’única finalitat de gestionar l’autenticació dels usuaris, la prestació dels serveis sol·licitats i efectuar la transmissió de comunicacions per la Xarxa, d’acord amb allò establert a l’article 22 de la Llei 34/2012 de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI).
L’usuari té la possibilitat d’impedir la instal·lació de “cookies” al seu disc dur, configurar el seu navegador per tal d’ésser informat abans que les “cookies” s’emmagatzemin al seu ordinador o per eliminar les que s’hagin instal·lat. L’usuari pot configurar el seu navegador per especificar les “cookies” que puguin ésser acceptades i les que no, pot també acceptar “cookies” de sessió, de forma que s’eliminin quan es tanqui el navegador i pot, en qualsevol moment, veure i esborrar les “cookies” individualment.
Tot i això, us advertim que el fet de no acceptar les “cookies” del nostre lloc Web podrà suposar la impossibilitat o una important limitació en el fet que puguem prestar-vos els nostres serveis.
Si us plau, consulteu les instruccions i manuals del vostre navegador si voleu ampliar la informació sobre la gestió de les “cookies”.

Política de Protecció de Menors. Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta Web i n’accepta el tractament declara formalment ser més gran de 14 anys.
Queda prohibit l’accés i l’ús del portal als menors de 14 anys d’edat.
ENERSIDE recorda a les persones majors d’edat que tinguin menors al seu càrrec, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun producte.
També us informem que existeixen programes informàtics per limitar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Xarxes Socials. La publicació de comentaris i continguts a les xarxes socials es convertiran en informació pública, per la qual cosa els usuaris hauran de tenir especial cura quan decideixin compartir la seva informació personal. ENERSIDE no es fa responsable per la informació que els usuaris incorporin a la pàgina. No obstant això, les persones les dades personals de les quals estiguin publicades o incloses a comentaris, podran sol·licitar a ENERSIDE la cancel·lació de les mateixes.
En qualsevol moment, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les vostres dades, o directament oposar-vos al tractament, o exercir el dret a la portabilitat de les mateixes. Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que us identifiqui, dirigit a ENERSIDE. En cas de disconformitat amb el tractament, també teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Identitat del responsable (contacte): ENERSIDE ENERGY, S.A., Carrer Tuset 3, 4º 2ª (08006) Barcelona.

Enllaços a altres Webs. Els enllaços (links) que pugueu trobar a aquesta Web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades per ENERSIDE; per això ENERSIDE no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs Web ni es troben cobertes per aquest Avís Legal. Si accediu a aquestes pàgines Web haureu de tenir en compte que les seves polítiques de Privacitat poden ser diferents a la nostra.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional. El present Avís Legal se regeix per la normativa espanyola vigent que li és d’aplicació.
Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència d’allò establert a les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment, l’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.
En qualsevol cas, dins la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre’s a un fur concret, l’usuari renuncia expressament al fur que pogués correspondre-li i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.