DESENVOLUPAMENT D’ENERGIA RENDIBLE PER A UN MÓN SOSTENIBLE.

Enerside ofereix una àmplia i completa gamma de serveis en el disseny, desenvolupament, construcció, explotació i finançament de projectes solars fotovoltaics.

Resum

Fundada l’any 2007 i amb seu a Barcelona (Espanya), Enerside és una plataforma renovable totalment integrada especialitzada en el desenvolupament, construcció i operació de projectes d’energia renovable a escala de serveis públics principalment en solar fotovoltaic.

Key Figures

Les nostres dades

As a fully integrated photovoltaic solar platform, Enerside is present at all different stages of the development of photovoltaic plants, which has allowed it to create a profitable and competitive business model, focused on three different business areas:

  1. Project development
  2. Construction and operation and maintenance for third parties
  3. Independent Power Producer (IPP)

+ 100
Empleats

+ 100 MW
En
desenvolupament

8
Països

IPP 68MW
de projectes en construcció a xile i brasil

5
Filials

+4.5 GW
en desenvolupament

Presentacions

Consulta les nostres últimes presentacions d’inversors

Presentació Corporativa

Informació borsària

Trobeu una àmplia gamma d’informació sobre els preus de negociació de les nostres accions

Informes dels analistes

Els següents analistes proporcionen cobertura de renda variable a Enerside de manera regular

Institució
Analista
Alantra
Fernando Lafuente
Renta4
Luis Padrón
Lighthouse
David López Sánchez

Comunicats

Avisos

Documentació

Altres informacions rellevants

Govern corporatiu

Enerside compleix el Codi de Bon Govern de les Societats Cotitzades, aprovat per Acord de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) el 26 de maig de 2006 i revisat el juny de 2020

Estructura de govern

Enerside fomenta la implicació dels seus grups d’interès en la governança i posa a disposició una sèrie de polítiques i mesures com el Codi Ètic o un canal actiu per denunciar qualsevol irregularitat com el suborn i la corrupció. El gràfic següent mostra els òrgans de govern de l’empresa:

Consell d’Administració

Accionistes plenament compromesos en les activitats quotidianes de la companyia amb àmplia experiència multisectorial en alts càrrecs

Anna M. Birulés

CHAIRWOMAN & INDEPENDENT BOARD MEMBER

Pedro Nueno

VICE-CHAIRMAN & INDEPENDENT BOARD MEMBER

Joatham Grange

EXECUTIVE

Antoni Gasch

EXECUTIVE

Tomàs Casanovas

BOARD MEMBER

Luis Felipe Suarez-Olea

BOARD MEMBER

Javier García-Mateo

BOARD MEMBER

Lidan Qi Zhou

INDEPENDENT BOARD MEMBER

Silvia López Jiménez

SECRETARY

Comissió d'Auditoria i Control

Les funcions que té assignades inclouen la supervisió de la informació financera; seguiment i avaluació del compliment de l’estratègia i pràctiques de RSC i sostenibilitat; el seguiment de l’eficiència dels procediments de control intern; proposar el nomenament d’auditors de comptes al Consell d’Administració; revisar la idoneïtat i eficàcia dels procediments interns per tal que tercers puguin comunicar qualsevol irregularitat; vigilància del model de prevenció de delictes i compliment legal.

Pedro Nueno

BOARD MEMBER

Luis Felipe Suarez-Olea

BOARD MEMBER

Anna- Maria Birulés

CHAIRWOMAN & INDEPENDENT BOARD MEMBER

Comissió de Nomenaments i Retribucions

Les funcions que té assignades inclouen l’avaluació de les habilitats, coneixements i experiència requerits pels membres del Consell d’Administració; establir un objectiu de representació del gènere menys representat al Consell d’Administració i crear orientacions sobre com assolir aquest objectiu; proposar al Consell d’Administració la política de retribucions dels consellers

Javier García-Mateo

BOARD MEMBER

Pedro Nueno

BOARD MEMBER

Anna- Maria Birulés

CHAIRWOMAN & INDEPENDENT BOARD MEMBER

Juntes generals

Noticies

Aquí trobareu informació rellevant sobre nosaltres: notes de premsa, notícies i retalls, juntes d’accionistes…

Contacta amb el nostre equip de Relacions amb Inversors

Si voleu estar informat de totes les nostres novetats, tenir accés a la nostra presentació per a inversors o voleu saber més sobre la nostra empresa, poseu-vos en contacte amb nosaltres al següent qüestionari.

Ens apropem
on ets