Antoni Gasch

COUNTRY MANAGER

Antoni Gasch és Enginyer Industrial Superior, amb més de 11 anys d’experiència, especialitzat en eficiència i gestió energètica i generació d’energies renovables i cogeneració.

Les seves responsabilitats engloben tota la cadena de valor: estudis de viabilitat econòmica, disseny conceptual, construcció, gestió de relacions amb els proveïdors i la gestió de projectes.

Antoni és llicenciat i Màster en Enginyeria Industrial Superior per la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya).