Celeste Carballo

HEAD OF PEOPLE

Celeste Carballo, qui està a càrrec de la creació del departament de Gestió de Persones, és una professional certificada en Recursos Humans que compta amb una carrera de Recursos Humans de 16 anys, distingida pel rendiment i els resultats provats.

Abastament extens en l’execució d’activitats de recursos humans, incloent l’experiència en el reclutament i retenció d’empleats, el desenvolupament del personal, la mediació, la resolució de conflictes, beneficis i compensació, coaching, gestió de registres de recursos humans, desenvolupament de polítiques de recursos humans i compliment legal. A més, aporta un historial de funcions líders per a diferents indústries i per a empreses que donen treball a 60 – 300 empleats en diversos països.