Felipe Freitas

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER BRASIL

Felipe Freitas és enginyer elèctric especialitzat en energies renovables. Ha treballat en les següents àrees: desenvolupament de projectes des de la selecció de terrenys, passant per una completa regularització tècnica, ambiental, territorial i reguladora fins a la preparació de subhastes d’energia, construcció i posada en marxa, operació i manteniment de parcs eòlics i solars fotovoltaics.

Els projectes en els quals ha col·laborat sumen aproximadament 2.000 MW en diferents fases: desenvolupament, construcció i operació.