Joan Isac

HEAD OF ASSETS AND INVESTMENTS

Joan Isac és Head of Assets and Investments. És el responsable de la inversió i venda dels grans projectes de generació d’energia renovable fotovoltaica mitjançant el lideratge i coordinació dels processos de M&A, due dilligence, negociació i tancament d’acords de compravenda d’actius i/o societats amb els inversors.

En Joan és Llicenciat en Dret i ADE i té un Executive MBA per IESE.