José Torres

PROJECT ENGINEER

José Torres és Enginyer Electricista (Universitat Nacional Experimental Politècnica “Antonio Josep de Sucre” UNEXPO a Veneçuela) amb 5 anys d’experiència en gestió, control i desenvolupament tècnic de projectes.

El seu desenvolupament professional s’ha enfocat en subestacions elèctriques i línies de transmissió en mitjana i alta tensió, en projectes modalitat EPC; així com alguns projectes PMGD, comptant amb maneig dels processos des de l’elaboració de propostes tècnic-comercials per a licitacions tant públiques com privades, fins a gestionar i adreçar els avanços de l’enginyeria en les diferents etapes dels projectes enfocat a generar el lliurament de resultats òptims.