Nataly Aliste

ADMINISTRATION & FINANCIAL MANAGER CHILE

Nataly Aliste és Comptadora Pública i Auditora de la Universitat de Santiago.

Amb 10 anys d’experiència en Comptabilitat i Auditoria en diferents àrees, com són: control intern, auditoria externa i interna, procediments operatius, financers i tributaris, anàlisis comptables i processos d’administració i finances, gestió de tresoreria, previsió i control de flux financer corporatiu.