Viktória Török

PROJECT ENGINEER

Viktória Török és Enginyera de Projectes a Enerside. Forma part del departament d’enginyeria on participa en les diferents fases de projectes des de l’enginyeria bàsica fins a l’enginyeria de detall en projectes internacionals de diferents tipologies, com ara utility-scale o generació distribuïda.

Viktória és graduada en Enginyeria Civil (Budapest University of Technology and Economics, Hongria) i màster en Enginyeria Estructural (Budapest University of Technology and Economics, Hongria) i Enginyeria Geotècnica (Universitat Politècnica de Catalunya, ETSECCPB).