Política de Qualitat Enerside

Enerside Energy és una compañía global amb seu a Barcelona, Espanya, especialitzada en el desenvolupament, construcció, manteniment i operació de projectes d’energies renovables. Fundada el 2007, Enerside compta amb una trajectòria sòlida en el desenvolupament de projectes de generació solar fotovoltaica, incloent clients industrials de referència a Europa i Amèrica Llatina.

L’objectiu principal de la Política de Qualitat Corporativa és donar un servei òptim a tots els grups d’interès (accionistes, treballadors, clients, proveïdors, partners, etc.) d’acord amb els valors corporatius de servei, ètica i respecte. Sempre vetllant perquè es compleixin els requisits legals i altres requisits aplicables i compleixi les expectatives dels grups d’interès.

Per complir amb aquesta Política, l’equip d’Enerside té un compromís ferm a millorar contínuament l’acompliment i a reforçar la confiança dels grups d’interès.

D’acord amb aquesta Política, s’estableixen uns Objectius de Qualitat a tots els nivells, monitoritzant el grau de compliment perquè es pugui mesurar aquesta millora contínua. Objectius principals:

Donar confiança en el compliment dels objectius de qualitat i rendibilitat dels actius (IPP) a accionistes i inversors • Ser una empresa on les persones puguin desenvolupar-se personalment i professionalment en el millor entorn possible on hi hagi un sentiment de pertinença per a un propòsit, per millorar el món en què vivim • Satisfer els clients a través d’un servei compromès amb la qualitat i la confiança • Permetre als proveïdors tenir una relació estable i a llarg termini • Desenvolupar projectes mediambientalment sostenibles, rendibles i d’alta qualitat per a Enerside i els seus partners • Tenir un Govern Corporatiu transparent i responsable en la presa de decisions i la governança de la companyia.

Enerside, a través del seu Comitè de Qualitat i els seus òrgans de Direcció, revisa periòdicament el sistema de gestió de la qualitat, detecta àrees de millora, i defineix i implementa el pla d’acció per assolir els Objectius de Qualitat.

D’acord amb la responsabilitat assumida, la companyia proporcionarà els recursos necessaris per al compliment d’aquesta Política.

A Barcelona, a 19 de març de 2021

Joatham Grange Board Member & Chief Executive Officer

Antoni Gasch Board Member & VP Engineering & Operations

Descarrega NdP

Voleu saber més sobre els nostres projectes? T'ho expliquem!