Alta qualitat

Pipeline de +2.5 GW diversificat geogràficament en diferents etapes de maduresa.

Com treballem

Energia neta i sostenible

Enerside desenvolupa, construeix, posseeix, opera i manté plantes que generen electricitat neta i fiable. L’electricitat és vital per al creixement econòmic de les nacions i per al benestar humà. Ens esforcem per augmentar l’accés a la generació d’electricitat neta, assequible i renovable als nostres mercats. La sostenibilitat forma part integral de totes les unitats de negoci de la nostra organització.

Creació de valor local

Participació comunitària

Des de la nostra fundació, hem adquirit una experiència considerable treballant amb comunitats locals de diferents països.

El nostre objectiu és tenir un impacte positiu en les comunitats en què operem, tant de manera directa com indirecta. Ens esforcem per emprar mà d’obra local, identificar necessitats en les comunitats locals per als nostres programes de desenvolupament comunitari i mantenir un diàleg obert i transparent amb els grups d’interès rellevants.

Les plantes d’energia solar tenen un impacte en les comunitats locals. Els canvis solen ser positius, la qual cosa implica millores socials, econòmiques i d’infraestructures, però no es pot passar per alt la possibilitat de conseqüències no desitjades. L’impacte potencial inclou desplaçaments físics i econòmics, canvis en la vegetació i infraestructures i un augment dels nivells d’activitat a la zona. Durant la construcció, les conseqüències com el trànsit, el soroll i la pols es consideren limitades i efectivament mitigades quan les comunitats són a prop.

Per això és fonamental una forta interacció amb els veïns del nostre projecte i l’establiment de bones relacions. En tots els nostres projectes operatius, tenim participació comunitària i avaluacions d’impacte locals.

Recursos ESG per a analistes i inversors

Estem compromesos amb una comunicació transparent que permeti als analistes, inversors i altres parts interessades analitzar i comparar els nostres resultats.

Polítiques i documents corporatius

Totes les polítiques i documents corporatius poden descarregar-se a continuació.

Política de Qualitat

L’objectiu principal de la Política de Qualitat Corporativa és donar un servei òptim a tots els grups d’interès (accionistes, treballadors, clients, proveïdors, partners, etc.) d’acord amb els valors corporatius de servei, ètica i respecte. Sempre vetllant perquè es compleixin els requisits legals i altres requisits aplicables i compleixi les expectatives dels grups d’interès.

Per complir amb aquesta Política, l’equip d’Enerside té un compromís ferm a millorar contínuament l’acompliment i a reforçar la confiança dels grups d’interès.

Seguretat i Salut

Medi Ambient

Objectius

D’acord amb aquesta Política, s’estableixen uns Objectius de Qualitat a tots els nivells, monitoritzant el grau de compliment perquè es pugui mesurar aquesta millora contínua.

01

Donar confiança en el compliment dels objectius de qualitat i rendibilitat dels actius (IPP) a accionistes i inversors.

02

Ser una empresa on les persones puguin desenvolupar-se personalment i professionalment en el millor entorn possible on hi hagi un sentiment de pertinença per a un propòsit, per millorar el món en què vivim.

03

Satisfer els clients a través d’un servei compromès amb la qualitat i la confiança.

04

Permetre als proveïdors tenir una relació estable i a llarg termini.

05

Desenvolupar projectes mediambientalment sostenibles, rendibles i d’alta qualitat per a Enerside i els seus partners.

06

Tenir un Govern Corporatiu transparent i responsable en la presa de decisions i la governança de la companyia.

Enerside, a través del seu Comitè de Qualitat i els seus òrgans de Direcció, revisa periòdicament el sistema de gestió de la qualitat, detecta àrees de millora, i defineix i implementa el pla d’acció per assolir els Objectius de Qualitat.

D’acord amb la responsabilitat assumida, la companyia proporcionarà els recursos necessaris per al compliment d’aquesta Política.

Bústia Ètica

Enerside Energy S.L. vol proporcionar un canal de comunicació específic que serveixi d’instrument per a elevar qualsevol possible irregularitat, incompliment o comportament contrari a l’ètica, la legalitat i les normes que regeixen la companyia. Totes les denúncies realitzades a través d’aquest canal podran ser anònimes. A més d’aquest mitjà electrònic, també es poden fer arribar les denúncies a la següent adreça postal: Carrer Tuset 3, 4-2, 08006 Barcelona.